Announcements - SMP DTM 2017

24/08/2017 - 00:53
mr_jaro
Jarosław F.
User
Posts: 1429
Registration: 16/01/2013 - 23:45
Kilka uwag odnośnie malowania:

Po pierwsze 1 zespół = 1 marka auta. Czyli tym razem dobieramy się w zespoły w którym obaj kierowcy jeżdżą tym samym autem.

Po drugie skin zespołowy powinien posiadać wspólny motyw, ale jak najbardziej dopuszcza się, a nawet zachęca aby każdy samochód posiadał jakieś cechy charakterystyczne tylko dla danego kierowcy.

Po trzecie przynajmniej w dwóch widocznych miejscach umieszczamy na aucie nr kierowcy.
Nie ma wymogów co do formy i stylu graficznego numeru. Nie wymaga się też żadnych "tabliczek" pod numer. Dajemy tutaj dowolność aby kierowcy dopasowali tą kwestie pod grafikę swojego skina.

W sekcji Download na stronie IRG udostępnione zostały szablony dla ligi SMP_DTM oraz reklamy ligowe które trzeba obowiązkowo umieścić na autach

templates and adverts

Nie będziemy narzucać miejsca i wielkości minimalnej umieszaczania reklam - ale przypominamy o tym aby logotypy obu portali były jednakowej wielkości oraz na tyle duże, aby były wyraźnie widoczne (na transmisjach!)

Baneru z logiem ligii SMP_DTM nie ma potrzeby umieszczać ponownie na karoserii, ponieważ logo to zostało już umieszczone na przedniej i tylnej szybie, które zostały już "zaszyte" w modzie.

W związku z tym kierowcy nie mogą już używać plików z szybami i ich zmieniać. MALUJEMY TYLKO KAROSERIE.

Nie mniej logo ligi jest dostępne w paczce, gdyby ktoś jednak czuł przemożną potrzebę umieszczenia go po raz trzeci.

Przy tworzeniu malowania i paczki ze skinem, zwracamy szczególną uwagę na nazwy pliku .dds i .MAS!

Unikalna cześć w nazwie dds to skrót DTM i nr kierowcy. Dla przykładu nr kierowcy to XX więc nazwy dds to

DTMXXalt.dds

a jeśli ktoś ma numer 3-cyfrowy to

DTMXXXalt.dds


taki dds pakujemy do archiwum .MAS za pomoca narzędzia MAS file utility i również w podobny sposób nazywamy:


DTMXXalt.mas

lub

DTMXXXalt.mas

Następnie uruchamiamy program IRG Toola i wbudowane w nim narzędzie do wysyłania skinów. Wypełniamy odpowiednie pola (zwracamy uwagę na poprawnosc nazw i liter) i wysyłamy skina.

Wysyłanie skinów | IRG World


Poniżej są tematy z poradami jak stworzyć skina.

poradnik tworzenia skina

Oraz mój filmik jeszcze z ligi Megane jak stworzyć prostego skina w bardzo przyjaznym programie Paint.NET - idealne dla początkujących:

https://www.youtube.com/watch?v=eeHaczaF_X0&feature=youtu.be

A także linki do pokrewnych tematów związanych z malowaniem z portalu IRG

RF2 Dodawanie własnych malowań/Adding custom skins | IRG World
Szkoła elakiernictwa
Edited by: Makatak - Thu, 24/08/2017 - 09:23

It's all about THE GAME

24/08/2017 - 09:22
Makatak
Kamil Anikiej
Administrator
Posts: 452
Registration: 20/03/2013 - 18:05
Few comments about skins:

Firstly: 1 team = 1 car.

Secondly: team skin should have some kind of theme, but we encourage little differences between drivers.

Thirdly: driver number at least on two, well visible spots, no more restrictions about that, you can fit it to your livery.

In Download section on IRG site you can find templates for DTM and required adverts, which have to be placed on the car.

templates and adverts

Here also no big restrictions, you can put them wherever you want, however big you want. Just remember all of them should be about same size and clearly visible.

You don't need(but you can if you want) to put logo SMP DTM on the car, because it already placed on windshield and rear window of the car. Bacause of that u can\'t edit those elements.

PAINT ONLY BODY OF THE CAR

You need to have correct names of the files .dds and .MAS!

You need to apply this pattern, where XX/XXX is driver number:

DTMXXalt.dds

or this for drivers with 3 digit number

DTMXXXalt.dds


such dds you need to pack to the .MAS archive using MAS file utility and name in similar way:

DTMXXalt.mas

or

DTMXXXalt.mas

After that you need to launch IRG Tool and there you got feature, that allows you to send created skin to us. Carefully fill all fields and send it.

Sending skins | IRG World


Below few useful links (if in polish use google translator):

creating skin - tutorial

Video of creating a simple skin

RF2 Adding custom skins | IRG World
Edited by: Makatak - Thu, 24/08/2017 - 09:27